Helsingborgs asfaltprogram

Asfaltprogrammet är den plan för det planerade underhållet vi arbetar efter för att förebygga skador på gator och vägar.

Så tas asfaltprogrammet fram

Behovsinventering

För att kunna planera vägunderhållet inventerar och analyserar stadsbyggnadsförvaltningens gatuingenjörer regelbundet Helsingborgs gator och vägar varje år.

Samråd ledningsägare

I samarbete med de som äger ledningar som ligger i stadens mark tar stadsbyggnadsförvaltningen sedan fram ett behovspaket för när och var underhållet bör ske.

Detta samarbete är viktigt för att inte arbetet med att underhålla vägarna ska krocka med till exempel planerat underhåll av ledningar.

Beslut

Det är sedan stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om årets asfaltsprogram.

Asfaltprogrammet förändras vid behov. Typiska vinterskador som potthål är exempel på när man kan behöva prioritera om arbetet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?