Om Helsingborgs program för beläggnings- och brounderhåll

Programmet för beläggnings- och brounderhåll, som vi kallar asfaltprogrammet till vardags, är den plan för det planerade underhållet vi arbetar efter för att förebygga skador på gator och vägar.

Så tas asfaltprogrammet fram

Behovsinventering

För att kunna planera vägunderhållet inventerar och analyserar stadsbyggnadsförvaltningens gatuingenjörer regelbundet Helsingborgs gator och vägar varje år.

Samråd ledningsägare

I samarbete med de som äger ledningar som ligger i stadens mark tar stadsbyggnadsförvaltningen sedan fram ett behovspaket för när och var underhållet bör ske.

Detta samarbete är viktigt för att inte arbetet med att underhålla vägarna ska krocka med till exempel planerat underhåll av ledningar.

Beslut

Det är sedan stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om årets program för beläggnings- och brounderhåll. Det sker oftast i april.

Asfaltprogrammet förändras vid behov. Typiska vinterskador som potthål är exempel på när vi kan behöva prioritera om arbetet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.