Söka vägbidrag för enskilda vägar

Är du ansvarig för en enskild väg? Då kan du ha rätt till bidrag för att sköta om din väg. Det finns olika typer av kommunala bidrag.

Driftbidrag

Om du som är väghållare för en enskild väg har statsbidrag kan du även söka för kommunalt bidrag till drift och underhåll av den enskilda vägen. Det kommunala bidraget får inte överstiga 15 procent av statsbidraget.

Om den väg du eller din vägsamfällighet ansvarar för beviljats statsbidrag ansvarar Helsingborgs stad för snöröjningen.

Särskilt byggnadsbidrag

Om du ska bygga en ny väg, eller förbättra den som redan finns, kan du ansöka om ett särskilt byggnadsbidrag. Bidraget är på 15 procent av den beräknade kostnaden. En förutsättning är att du också får statsbidrag. Det är Trafikverket som gör beräkningen och som först fattar sitt beslut.

Vi måste ha fått din ansökan året innan du ska börja bygga för att du säkert ska kunna få ditt bidrag.

Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag

Om du är fast boende och har en utfartsväg som är längre än 200 meter, kan du ansöka om bidrag till drift och underhåll av vägen. Du får då ett bidrag på 2 kronor per meter väg.

Om den väg du eller din vägsamfällighet ansvarar för inte får statsbidrag ansvarar Helsingborgs stad för snöröjningen om

  • den fastighet vägen leder till är bebodd året runt av personer som är mantalsskrivna där.
  • fastighetens trädgård inte gränsar till en vägsamfällighet eller annan allmän väg.
  • vägen är minst 2,5 meter bred och det finns en vändplats.
  • vägen är fri från sten, buskar och andra hinder.
  • du sätter upp snökäppar för att markera diken, kurvor eller andra hinder.

Så ansöker du om vägbidrag

Du ansöker om vägbidrag via vår e-tjänst Vägbidrag för enskild väg.

För alla kommunala bidrag gäller att

  • vi betalar ut bidraget i efterskott varje år.
  • du kan söka bidrag för föregående år mellan 1 januari och 31 mars.
  • vi betalar ut bidrag om stadens ekonomi tillåter det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.