Tillgänglighet till kommunens lokaler

Här kan du läsa om hur du i rullstol eller du med barnvagn eller rullator kan ta dig in i kommunens förvaltningskontor samt Helsingborg kontaktcenter.