Tillgänglig utemiljö

Helsingborgs stad arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra utemiljön. Det är ett arbete som innefattar många hänsynstaganden till lagar, regler, rekommendationer och – viktigast av allt – invånarnas behov.