Enkelt avhjälpta hinder för en tillgänglig utemiljö

I Helsingborg har vi kommit långt med ”enkelt avhjälpta hinder”. Det innebär bland annat att vi passar på att tillgänglighetsanpassa det direkta närområdet i samband med arbeten i den offentliga utomhusmiljön.

Exempel på det vi gör

  • sänker kantsten för minskad nivåskillnad i kvartershörn.
  • byter ut ojämna gångstråk och handikapparkeringsplatser mot jämna.
  • sätter upp sittbänkar med arm- och ryggstöd.
  • justerar gamla sittbänkar och monterar dit nya armstöd.
  • lagar håligheter, kompletterar med asfalt eller grus i gångbanor,beskär buskage, breddar passager med mera.
  • kompletterar med ny belysning, monterar räcken och kontrastmarkerar trappor.
  • bygger om övergångsställen och busshållplatser.

Helsingborgs stad anordnar dessutom handikappförståelsekurser för stadens tjänstemän och politiker samt bussträningsträffar för invånare i samarbete med Skånetrafiken och lokala träffpunkter. Staden har även ett nära samarbete med DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg.

När vi bygger om och bygger nytt i Helsingborg följer vi riktlinjerna i ”Handbok för tillgängligare utemiljö” (pdf 7,5 MB) .

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?