Enkelt avhjälpta hinder för en tillgänglig utemiljö

I Helsingborg har vi kommit långt med ”enkelt avhjälpta hinder”. Det innebär bland annat att vi passar på att tillgänglighetsanpassa det direkta närområdet i samband med arbeten i den offentliga utomhusmiljön.

Exempel på det vi gör

  • sänker kantsten för minskad nivåskillnad i kvartershörn.
  • byter ut ojämna gångstråk och handikapparkeringsplatser mot jämna.
  • sätter upp sittbänkar med arm- och ryggstöd.
  • justerar gamla sittbänkar och monterar dit nya armstöd.
  • lagar håligheter, kompletterar med asfalt eller grus i gångbanor,beskär buskage, breddar passager med mera.
  • kompletterar med ny belysning, monterar räcken och kontrastmarkerar trappor.
  • bygger om övergångsställen och busshållplatser.

Helsingborgs stad anordnar dessutom handikappförståelsekurser för stadens tjänstemän och politiker samt bussträningsträffar för invånare i samarbete med Skånetrafiken och lokala träffpunkter. Staden har även ett nära samarbete med DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg.

När vi bygger om och bygger nytt i Helsingborg följer vi riktlinjerna i ”Handbok för tillgängligare utemiljö” (pdf 7,5 MB) .

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.