Så tillgängliggör vi utemiljön

Arm- och ryggstöd på bänkar, jämn beläggning på trottoarer och gångbanor och räcken på trappor är några exempel på hur vi inom Helsingborgs stad arbetar med att tillgänglighetsanpassa utemiljön.