Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet (KPR) för pensionärernas talan i olika frågor som rör dem och bevakar deras intressen. Det kan till exempel handla om hur stadsmiljön kan anpassas för de äldre så den upplevs tryggare och mer tillgänglig.

Pensionärsrådet svarar på remisser från stadens nämnder, förvaltningar, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt. Remisserna ingår sedan i politikernas underlag när de fattar beslut.

Pensionärsrådet är till exempel med och påverkar:

I pensionärsrådet ingår:

  • representanter från PRO, Pensionärernas riksorganisation
  • representanter från SPF Seniorerna, Sveriges pensionärsförbund
  • SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund
  • RPG, Riksförbundet pensionärsgemenskap
  • SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund
  • politiker från kommunstyrelsen
  • politiker från vård- och omsorgsnämnden.

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Pensionärsrådet är en möjlighet för de äldre att kommunicera med stadens politiker genom sina representanter.

Protokoll från pensionärsrådets sammanträden finns i Helsingborgs stads diarier.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.