Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet (KPR) för seniorers talan i olika frågor som rör dem och bevakar deras intressen. Rådet deltar i utredningar, dialoger och tycker till i frågor som rör äldre i Helsingborg.

Bevakar seniorernas intressen

Kommunala pensionärsrådet är rådgivande för Helsingborgs stads nämnder och förvaltningar. De för fram synpunkter på generella frågor som rör seniorer. Rådet har insyn i och möjlighet att påverka beslut som rör äldre, men har inte någon beslutande funktion.

Pensionärsrådet svarar på remisser från stadens nämnder, förvaltningar, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt. Remisserna ingår sedan i politikernas underlag när de fattar beslut.

Pensionärsrådet är till exempel med och påverkar

Detta är pensionärsrådet

Rådet består av 13 ledamöter varav åtta representerar pensionärsföreningarna
PRO, SPF, SKPF samt RPG. I rådet ingår tre kommunalråd samt två ledamöter
från vård- och omsorgsnämnden. Rådet leds av en ordförande från en
pensionärsorganisation.

Fullmäktige har fastställt stadgarna och rådet arbetar under kommunstyrelsen.

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen seniorer. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Pensionärsrådet är en möjlighet för de äldre att kommunicera med stadens politiker genom sina representanter.

Protokoll från pensionärsrådets sammanträden finns i Helsingborgs stads diarier.

Mer information

Här kan du läsa mer om pensionärsrådets verksamhet (pdf 1,2 Mb). När du öppnar filen kan du få den uppläst genom att klicka på Läs upp. Det finns en lista under röstalternativ där du kan välja språk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.