Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett opolitiskt råd för dig som är 15-20 år. Som medlem har du möjlighet att driva frågor och föra fram ungdomarnas åsikter i Helsingborgs stad. Rådet har ett samarbete med stadens politiker där du kan påverka och tycka till om de politiska beslut som fattas i staden. Vill du veta mer? Kom på ett av våra öppna möten.

Delta i våra öppna möten

Ungdomsrådet har öppna möten på tisdagar var tredje vecka klockan 16.30–18.00, och från och med årsskiftet varannan vecka. Du som ung i Helsingborg är välkommen att delta oavsett om du är medlem eller inte. Det är drop-in, vilket betyder att du inte behöver anmäla dig till oss innan.

Adress: Helsingborgs Rådhus, Drottninggatan 2. Anmäl dig i receptionen när du kommer dit. Givetvis bjuder rådet på fika!

Möten 2022: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 mars, 15 mars, 29 mars, 26 april, 10 maj, 24 maj, 7 juni, 30 augusti, 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november och 6 december.


Ungdomsrådet på sociala medier

Instagram    Facebook

Ungdomsrådets medlemmar

Medlemmarna i rådet fungerar som en länk mellan politiker och Helsingborgs ungdomar. Detta gör ungdomsrådet genom att driva egna frågor, skriva yttranden på politikernas förslag (remisser) och tycka till om olika program och ämnen som påverkar unga i staden.

Ungdomsrådet deltar i projekt som till exempel:

  • Ungdomars inflytande i staden
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Lokala verksamheter
  • Medborgardialoger med unga

Ungdomsrådets möten med politikerna

Utöver ungdomsrådets öppna möten träffar ungdomsrådet stadens politiker två gånger per termin. För att delta på dessa möten behöver du vara medlem i ungdomsrådet. Det går också bra att kontakta rådet om du vill lyfta en specifik fråga. Politikerna är representanter från Helsingborgs idrotts- och fritidsnämnd, barn- och utbildningsnämnd, samt kommunstyrelsen.

Ungdomsrådet är även med i ett ungdomsnätverk i nordvästra Skåne. Tillsammans arrangerar vi gemensamma träffar, håller i workshops och driver frågor. Vi tror att vi tillsammans har en större möjlighet att påverka och dessutom är det väldigt roligt att träffa andra ungdomar som vill förbättra samhället.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?