Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ungdomarnas röst i samhället, som ett elevråd fast för hela Helsingborg. Syftet med rådet är att förbättra situationen för alla unga i Helsingborg. Du som är ung har möjlighet att påverka och ha inflytande över de politiska besluten genom att vara med i ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet är ett opolitiskt råd under kommunstyrelsen och ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga saker i Helsingborgs stad. Rådet består av engagerade människor  i gymnasieåldern som vill påverka och förbättra vardagen för alla ungdomar.

Medlemmarna i rådet fungerar som en länk mellan politiker och alla Helsingborgs ungdomar. Det gör ungdomsrådet genom att skriva egna förslag till politikerna och genom att skriva yttranden på politikernas förslag (remisser).

Våra möten

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden. Det är öppna möten och alla ungdomar är välkomna dit!

Ungdomsrådet träffar politikerna två gånger per termin

Utöver det träffar ungdomsrådet politikerna två gånger per termin och då är det ungdomsrådets tolv ledamöter som för dialogen. De som är med på rådets möten med politiker är:

  • Politiker från kommunstyrelsen och skol- och fritidsförvaltningens båda nämnder.
  • Ungdomar i åldern 15-20 år. Ungdomarna är inte knutna till specifika politiska partier.

Rådet är med i Skånenätverket och träffar andra ungdomar. Tillsammans arrangerar vi möten, besöker riksdagen i Stockholm med mera.

Ungdomsrådet deltar i projekt som till exempel:

  • Ungdomars inflytande i staden
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Lokala verksamheter
  • Medborgardialoger med unga

Kontakta ungdomsrådet

Post till ungdomsrådet skickas till skol- och fritidsförvaltningen, 251 89 Helsingborg.