Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ungdomarnas röst i samhället, som ett elevråd fast för hela Helsingborg. Som medlem i Ungdomsrådet har du möjlighet att påverka och tycka till om de politiska beslut som fattas i staden. Ta chansen och gå med du också!

Ungdomsrådet är ett opolitiskt råd under kommunstyrelsen och syftet är att föra fram ungdomars åsikter i Helsingborgs stad. Rådet består av engagerade ungdomar mellan 15-20 år som vill påverka och förbättra vardagen för alla ungdomar.

Ungdomsrådets medlemmar

Medlemmarna i rådet fungerar som en länk mellan politiker och Helsingborgs ungdomar. Detta gör ungdomsrådet genom att driva egna frågor, skriva yttranden på politikernas förslag (remisser) och tycka till om olika program och ämnen som påverkar unga i staden.

Ungdomsrådet deltar i projekt som till exempel:

  • Ungdomars inflytande i staden
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Lokala verksamheter
  • Medborgardialoger med unga

Öppna möten

Ungdomsrådet har öppna möten på tisdagar var tredje vecka klockan 17.30–19.30. Alla ungdomar är välkomna och du behöver inte vara medlem för att delta. Plats för mötet bestäms veckan innan och publiceras på ungdomsrådets Facebooksida, följ oss gärna för att hålla dig uppdaterad.

Ungdomsrådet på sociala medier
facebook.com/Ungdomsradethelsingborg
instagram.com/Ungdomsradethbg

Ungdomsrådets möten med politikerna

Utöver ungdomsrådets öppna möten träffar ungdomsrådet stadens politiker två gånger per termin. För att delta på dessa möten behöver du vara medlem i ungdomsrådet. Det går också bra att kontakta ungdomsrådet om du vill lyfta en specifik fråga. Politikerna är representanter från Helsingborgs idrotts- och fritidsnämnd, barn- och utbildningsnämnd, samt kommunstyrelsen.

Ungdomsrådet är även med i ett ungdomsnätverk i nordvästra Skåne. Tillsammans arrangerar vi gemensamma träffar, håller i workshops och driver frågor. Vi tror att vi tillsammans har en större möjlighet att påverka och dessutom är det väldigt roligt att träffa andra ungdomar som vill förbättra samhället.