Vill du vara med i ungdomsrådet?

Du som är ung har möjlighet att påverka och ha inflytande över de politiska besluten genom att vara med i ungdomsrådet.

Alla ungdomar mellan 15 och 20 år är välkomna till ungdomsrådets öppna möten. Två gånger per termin brukar rådets representanter dessutom träffa politikerna i Helsingborgs stad. Då är det tolv personer som för ungdomarnas talan.

Är du intresserad av att vara med i ungdomsrådet? Skicka in din intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan.