Brobyggare i skolan

Brobyggarna på grundskolorna i Helsingborg arbetar som en länk mellan skola och familj, där en viktig del i arbetet är stöd och rådgivning, delta vid utvecklingssamtal och undvika kulturkrockar.

Viveka Sajin och Claudia Daniel arbetar som brobyggare/modersmålslärare på Pedagogiskt center i Helsingborg. Deras arbetsuppgift som brobyggare är att stödja romska elever och motivera dem att gå ut skolan med godkända betyg samt informera föräldrar om det svenska skolväsendet.

Som modersmålslärare i romani chib hjälper de eleverna med att förstärka och utveckla sitt modersmål. De är även ett stöd för lärarna och pedagoger genom föreläsningar om romernas historia och nuläget så att skolan kan bli mer inkluderande.

Romska brobyggare

En brobyggare är en person med romsk språk- eller kulturkompetens som kan fungera som en länk mellan romer och olika samhällsinstanser. Med hjälp av brobyggare bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra. Tillsammans arbetar vi för att romer ska inkluderas i samhället.

I Helsingborg ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för arbetet med romsk inkludering. Vi arbetar tillsammans med andra förvaltningar, Romarådet och föreningen Vorta Drom.

Brobyggarnas arbete är en viktig förutsättning för att nå framgång, oavsett om de är anställda inom skolan, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Till goda resultat bidrar också de handledare och ungdomsledare som anställts genom ett avtal mellan föreningen Vorta Drom och Helsingborgs stad. Båda parter finansierar verksamheten och samarbetar på ett jämbördigt sätt.

Följ Brobyggarna i Helsingborg på Facebook

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.