Brobyggare i skolan

Brobyggarna på grundskolorna i Helsingborg arbetar som en länk mellan skola och familj, där en viktig del i arbetet är stöd och rådgivning, delta vid utvecklingssamtal och undvika kulturkrockar.

Viveka Sajin och Claudia Daniel arbetar som brobyggare/modersmålslärare på Pedagogiskt center i Helsingborg. Deras arbetsuppgift som brobyggare är att stödja romska elever och motivera dem att gå ut skolan med godkända betyg samt informera föräldrar om det svenska skolväsendet.

Som modersmålslärare i romani chib hjälper de eleverna med att förstärka och utveckla sitt modersmål. De är även ett stöd för lärarna och pedagoger genom föreläsningar om romernas historia och nuläget så att skolan kan bli mer inkluderande.

Romska brobyggare

En brobyggare är en person med romsk språk- eller kulturkompetens som kan fungera som en länk mellan romer och olika samhällsinstanser. Med hjälp av brobyggare bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra. Tillsammans arbetar vi för att romer ska inkluderas i samhället.

I Helsingborg ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för arbetet med romsk inkludering. Vi arbetar tillsammans med andra förvaltningar, Romarådet och föreningen Vorta Drom.

Brobyggarnas arbete är en viktig förutsättning för att nå framgång, oavsett om de är anställda inom skolan, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Till goda resultat bidrar också de handledare och ungdomsledare som anställts genom ett avtal mellan föreningen Vorta Drom och Helsingborgs stad. Båda parter finansierar verksamheten och samarbetar på ett jämbördigt sätt.

Följ Brobyggarna i Helsingborg på Facebook

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?