Lämna synpunkter

Helsingborgs stad välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag och besökare. När personer som använder våra tjänster hör av sig med beröm, klagomål, frågor och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi kan eller bör förbättra.

Det finns flera sätt att kontakta kommunen om du undrar något, har ett förslag eller om du vill kritisera eller berömma. Du kan naturligtvis lyfta din synpunkt när du är i kontakt med berörd verksamhet, men det går också bra att ringa, skicka e-post eller använda e-tjänsten Ett bättre Helsingborg.

I Helsingborgs stads årsredovisning samlar vi synpunkter och svar som kommer in under året.