Synpunkter och klagomål

Om du är missnöjd med något kring utbildningen i Helsingborgs stads skolor har du möjlighet att klaga.

Ta i första hand kontakt med ansvarig personal på din skola. Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor beroende på elevens ålder. Om du inte får hjälp av ansvarig personal kan du kontakta förskolechef eller rektor. Om du fortfarande är missnöjd kan du skriva till skol- och fritidsförvaltningen genom att fylla i formuläret Ett bättre Helsingborg.

Detta händer med ditt klagomål

Ditt klagomål skickas till skol- och fritidsförvaltningen där det registreras och behandlas. Senast tre veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar.

Vi kommer att använda ditt ärende som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

Fristående verksamheter

Fristående verksamheter har egna rutiner och vi ber dig kontakta den skola det gäller.