Synpunkter och klagomål på förskolor och skolor

Om du är missnöjd med något kring utbildningen i förskola eller skola har du möjlighet att klaga.

Kommunala verksamheter

  1. Ta i första hand kontakt med ansvarig personal på din förskola eller skola. Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor beroende på elevens ålder.
  2. Om du inte får hjälp av ansvarig personal kan du kontakta rektor.
  3. Om du fortfarande är missnöjd kan du skriva till skol- och fritidsförvaltningen genom att fylla i e-tjänsten Lämna klagomål till huvudmannen gällande kommunal förskola eller skola.
  4. Skol- och fritidsförvaltningen tar emot, registrerar och behandlar ditt klagomål. Senast tre veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar. Vi kommer att använda ditt ärende som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.
  5. Om du inte är nöjd med svaret kan du kan vända dig till till Skolinspektionen. Information om hur du lämnar uppgifter om missförhållanden hittar du på Skolinspektionens sida.

Fristående verksamheter

Fristående verksamheter har egna rutiner och vi ber dig kontakta den förskola eller skola det gäller.

I de fall du inte är nöjd med svaret från förskolan eller den pedagogiska omsorgen, kan du göra en anmälan till barn- och utbildningsnämnden. Mejla då till skol.fritidsforvaltning@helsingborg.se.

I de fall du inte är nöjd med svaret från grundskolan eller gymnasieskolan, kan du vända dig till Skolinspektionen. Information om hur du lämnar uppgifter om missförhållanden hittar du på Skolinspektionens sida.

Tillsyn

Genom regelbunden tillsyn kontrollerar ansvariga myndigheter att verksamheten lever upp till gällande lagar och förordningar, så att alla barn i Helsingborg ska få en likvärdig utbildning, oavsett huvudman för verksamheten.

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av fristående anpassade skolor, grundskolor och gymnasieskolor samt kommunala förskolor och skolor.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för tillsynen av fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Om ditt ärende gäller kränkande behandling eller diskriminering, ska du istället vända dig till Skolinspektionen. Information om hur du lämnar uppgifter om missförhållanden hittar du på Skolinspektionens sida.

Barn- och utbildningsnämnden granskar fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Helsingborg ungefär vart tredje år eller direkt vid en anmälan. Efter ett besök i verksamheten skriver skol- och fritidsförvaltningen ett tillsynsbeslut om hur väl förskolan eller den pedagogiska omsorgen uppfyller uppdragen i de nationella styrdokumenten. Läs mer i Skollagen 26 kapitel om kommunens skyldighet att göra regelbunden tillsyn.

Lämna synpunkter och klagomål på vuxenutbildningen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.