Klagomål på vuxenutbildningen

Om du som är elev/studerande har synpunkter eller klagomål vill vi veta det för att kunna bli bättre.

Om du har klagomål på vuxenutbildningen ska du vända dig till din skola. Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, studiekamrater, kränkning eller särbehandling. Om du har synpunkter på vad som händer i din undervisning vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller utbildningschefen på den skola där du studerar. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål på din skola fyller du i Helsingborgs stads blankett nedan.

Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad ansvarar för att ta emot och utreda klagomål som rör vuxenutbildning hos samtliga av kommunens anordnare/skolor inom vuxenutbildningen.

Vad händer sedan?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos vuxenutbildningen i Helsingborg. Klagomålet utreds och följs upp och vi återkommer till dig med ett svar. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och skolan för att förtydliga vissa saker. Utredningen dokumenteras.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller skolans hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skolfrågor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?