Klagomål på vuxenutbildningen

Vi i Helsingborgs stads vuxenutbildning vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du som elev är missnöjd vill vi gärna veta det för att kunna bli bättre.

Om du har klagomål på vuxenutbildningen ska du vända dig till utbildningsansvarig, vanligtvis rektorn på den skola där du studerar.

Om du inte blir nöjd eller om du vill att kommunen ska känna till ditt klagomål kan du vända dig till rektor Katarina Björkman (alla skolor utom Komvux Helsingborg) eller till Carl Lundgren (om du går på Komvux Helsingborg).

Vad händer sedan?

När ditt klagomål kommer till ansvarig rektor gör vi en utredning. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och skolan för att förtydliga vissa saker. Klagomålet utreds och följs upp av ansvarig rektor. Allt arbete dokumenteras.