Klagomål på vuxenutbildningen

Om du som är elev/studerande har synpunkter eller klagomål vill vi veta det för att kunna bli bättre.

Om du har klagomål på vuxenutbildningen ska du vända dig till din skola. Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, studiekamrater, kränkning eller särbehandling. Om du har synpunkter på vad som händer i din undervisning vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller utbildningschefen på den skola där du studerar. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål på din skola fyller du i Helsingborgs stads blankett nedan.

Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad ansvarar för att ta emot och utreda klagomål som rör vuxenutbildning hos samtliga av kommunens anordnare/skolor inom vuxenutbildningen.

Vad händer sedan?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos vuxenutbildningen i Helsingborg. Klagomålet utreds och följs upp och vi återkommer till dig med ett svar. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och skolan för att förtydliga vissa saker. Utredningen dokumenteras.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller skolans hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skolfrågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.