Likabehandling

Alla elever ska kunna vara trygga på våra skolor. Du får inte kränka någon annan och ingen får kränka dig.

Alla som arbetar med vuxenutbildning ansvarar för allas rätt till likabehandling. Vi arbetar också aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Studerar du vid någon vuxenutbildning i Helsingborg och känner dig utsatt för kränkande behandling? Alla skolor har sin egen likabehandlingsplan som du ska ha fått information om och vuxenutbildningen i Helsingborg har en övergripande plan.

Anmälan görs till din lärare eller rektor på din skola. Du kan också välja att kontakta någon i vuxenutbildningens likabehandlingsteam:

  • Christina Faller, 042-10 39 16
  • Håkan Claesson,  042-10 30 31
  • Joakim Uppsäll-Sjögren, 0732-31 58 87
  • Katharina Björkman, 042-10 73 42
  • Kent Holmgren, 0733-80 37 98