Likabehandling och arbete mot kränkande behandling

Alla elever ska känna sig trygga på alla skolor inom vuxenutbildningen. Du får inte kränka någon annan och ingen får kränka dig.

Studerar du på vuxenutbildningen i Helsingborg och känner dig utsatt för kränkande behandling? Kontakta i första hand din lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand ska du vända dig till rektor på den skola där du studerar.

Vi som arbetar med vuxenutbildning ansvarar för allas rätt till likabehandling. Vi arbetar också aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla skolor har sin egen plan mot kränkande behandling och vuxenutbildningen i Helsingborg har en övergripande plan.

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att alla kränkningar hos samtliga skolor inom vuxenutbildningen anmäls, utreds, åtgärdas och följs upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.