Likabehandling och arbete mot kränkande behandling

Alla elever ska känna sig trygga på alla skolor inom vuxenutbildningen. Du får inte kränka någon annan och ingen får kränka dig.

Studerar du på vuxenutbildningen i Helsingborg och känner dig utsatt för kränkande behandling? Kontakta i första hand din lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand ska du vända dig till rektor på den skola där du studerar.

Vi som arbetar med vuxenutbildning ansvarar för allas rätt till likabehandling. Vi arbetar också aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla skolor har sin egen plan mot kränkande behandling och vuxenutbildningen i Helsingborg har en övergripande plan.

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att alla kränkningar hos samtliga skolor inom vuxenutbildningen anmäls, utreds, åtgärdas och följs upp.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?