Validering

Du har jobbat länge inom ett yrke men saknar betyg på vad du kan. Du vill studera och få betyg inom området, men vill inte börja från noll eftersom du redan kan en hel del. Så kan du få papper på vad du redan kan.

Validera dina kunskaper

Validering betyder att du får din kompetens bedömd, värderad och dokumenterad.

Genom att validera dina kunskaper kan du klara av studierna snabbare. Det blir också lättare att få arbete när du kan visa papper på vad du redan har lärt dig.

Din validerade kompetens syns som intyg eller betyg efter gymnasieskolans yrkeskurser. Det har du nytta av när du ska söka arbete inom området.

Validering inom vuxenutbildning i Helsingborg

För att valideras inom den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg börjar du med att ansöka till en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde som du vill validera inom. Om du har kunskaper inom kurserna som ingår i utbildningen kan dessa kunskaper valideras. Din totala utbildningstid blir då kortare. Exakt hur lång din utbildning blir vet du när utbildningen är påbörjad och dina kunskaper har blivit kartlagda. De kurser eller delar av kurser som du saknar kunskaper inom studerar du som vanligt.

Här ansöker du om att studera på vuxenutbildning i Helsingborg. Läs noggrant igenom kunskapskraven för varje kurspaket innan du ansöker.

När du får ditt antagningsbesked kontaktar du din utbildningsanordnare eller skola och berättar att du vill validera. Valideringen sker hos utbildaren eller skolan när utbildningen har startat.