Validering

Så kan du få papper på vad du redan kan.

Du har jobbat länge inom ett yrke men saknar betyg på vad du kan. Du vill studera och få betyg inom området, men vill inte börja från noll eftersom du redan kan en hel del.

Validera dina kunskaper

Genom att validera dina kunskaper kan du klara av studierna snabbare. Det blir också lättare att få arbete när du kan visa papper på vad du redan lärt dig.

Validering av kompetens är ett sätt att bedöma, värdera och dokumentera yrkeskunskaper.

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan vi validera dina tidigare kunskaper innan du börjar studera. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare, en yrkeslärare och representant från aktuell bransch går vi igenom dina praktiska erfarenheter och bedömer kunskaperna.

Utifrån vad som kommer fram i valideringen kan du sedan lägga upp dina studier utifrån vad just du behöver. Studietiden kan också bli kortare, eftersom du redan har en del kunskaper.

Din validerade kompetens syns som intyg eller betyg efter gymnasieskolans yrkeskurser. Det har du nytta av när du ska söka arbete inom området.

Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för mer information.