Studievägledning och stöd

För dig som vill börja studera eller redan studerar inom Helsingborgs vuxenutbildning finns mycket hjälp och stöd att få.