Extra stöd

Extra stöd

Du som behöver hjälp inför och under dina studier kan få extra stöd.

Du kan ha behov av extra stöd vid:

  • inlärningssvårigheter
  • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd
  • psykisk och/eller social problematik
  • fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
  • medicinska hinder

Observera! På grund av ökad efterfrågan kan det under vissa perioder förekomma några veckors väntetid till ett första kartläggningsmöte.

Kontakta oss så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver i dina studier. Undrar du vilka studievägar som finns för dig, kan vår studie- och yrkesvägledare kontakta dig.

Vid behov gör vi också utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för dig som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg.

Studieteamets kurator kan kontakta dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kan påverka din studiesituation.

Vår studiecoach stöttar personer med psykisk ohälsa inför och i studier utifrån metoden Supported Education. Stödet kan vara hjälp till att

  • välja, ansöka till och genomföra studier
  • utforma anpassningar i skolmiljön
  • uppmärksamma det i individens vardagsliv som kan påverka skolarbete, som t.ex. rutiner och sociala kontakter.

Individen bestämmer själv hur ofta och hur länge kontakten och stödet ska vara.