Extra stöd

Extra stöd

Du som har svårt att klara dina studier kan få extra stöd.

Observera! Från och med den 18 mars 2020 är all vuxenutbildning stängd för undervisning på plats i skolor lokaler. Därför kommer studiehandledning, handledning och stöd ske på distans. Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Du kan ha behov av extra stöd vid:

  • inlärningssvårigheter
  • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd
  • psykisk och/eller social problematik
  • fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
  • medicinska hinder

Kontakta oss så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver i dina studier. Undrar du vilka studievägar som finns för dig, kan vår studie- och yrkesvägledare kontakta dig.

Vid behov gör vi också utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för dig som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg.

Studieteamets kurator kan kontakta dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kan påverka din studiesituation.