Extra stöd

Extra stöd

Du som behöver hjälp inför och under dina studier kan få extra stöd.

Du kan ha behov av extra stöd vid:

  • inlärningssvårigheter
  • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd
  • psykisk och/eller social problematik
  • fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
  • medicinska hinder

Kontakta oss så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver i dina studier. Undrar du vilka studievägar som finns för dig, kan vår studie- och yrkesvägledare kontakta dig.

Vid behov gör vi också utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för dig som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg.

Studieteamets kurator kan kontakta dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kan påverka din studiesituation.

Vår studiecoach stöttar personer med psykisk ohälsa inför och i studier utifrån metoden Supported Education. Stödet kan vara hjälp till att

  • välja, ansöka till och genomföra studier
  • utforma anpassningar i skolmiljön
  • uppmärksamma det i individens vardagsliv som kan påverka skolarbete, som t.ex. rutiner och sociala kontakter.

Individen bestämmer själv hur ofta och hur länge kontakten och stödet ska vara.