Extra stöd

Du som behöver hjälp inför och under dina studier kan få extra stöd av Studieteamet.

Du kan ha behov av extra stöd vid:

  • inlärningssvårigheter
  • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd
  • psykisk och/eller social problematik
  • fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
  • medicinska hinder
Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Kontakta oss i Studieteamet så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

I Studieteamet arbetar specialpedagog, speciallärare, logoped, studiecoach, kurator, studie- och yrkesvägledare och tillgänglighetshandledare.

Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver i dina studier.

Vi erbjuder fördjupad studievägledning och stöd med din studieplanering. Vid behov gör vi också utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för dig som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg.

Vi kan kontakta dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kan påverka din studiesituation.

Vi stöttar personer med psykisk ohälsa inför och i studier utifrån metoden Supported Education. Stödet kan vara hjälp till att:

  • välja, ansöka till och genomföra studier
  • utforma anpassningar i skolmiljön
  • uppmärksamma det i individens vardagsliv som kan påverka skolarbete, som t.ex. rutiner och sociala kontakter.

Individen bestämmer själv hur ofta och hur länge kontakten och stödet ska vara.

Observera! På grund av ökad efterfrågan kan det under vissa perioder förekomma några veckors väntetid till ett första kartläggningsmöte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.