Studier efter gymnasiet

På den här sidan finns information för dig som vill veta mer om eftergymnasiala studier.


Student på Campus Helsingborg

Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet. Läs om kandidatprogram, masterutbildningar och fristående kurser.


Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.


Universitet och högskola

En eftergymnasial utbildning på ett universitet eller på en högskola gör det lättare att få ett arbete. För att komma in på en universitets- eller högskoleutbildning måste du vara behörig. Grundläggande behörighet får du genom slutbetyg från gymnasiet, med lägst betyget godkänt i kurser motsvarande minst 2 250 gymnasiepoäng.

Hitta och jämför utbildningar och läs om högskoleprovet


Antagning och ansökan

Du anmäler dig till universitet eller högskola på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgrupper.


question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?