Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan bli utsedd av partiföreningen till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige. 

Du kan bli tillfrågad av partiföreningen om att bli vald till att sitta i en politisk nämnd. Vilka som ska sitta i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som sitter i nämnderna och hur många platser de får.

De flesta politiker är fritidspolitiker. De har ett vanligt arbete och sköter sitt politiska engagemang på fritiden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?