Rösta

I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Då röstar vi i riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet.

Rösta på det parti eller den person som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. Personen eller partiet ska representera oss väljare i riksdagen, landstinget (Region Skåne) och kommunen. Det kallas representativ demokrati.

I kommunvalet utser väljarna vilka personer från respektive parti som ska få plats i kommunfullmäktige. I Helsingborg har kommunfullmäktige 65 platser.

Vem kan rösta?

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i Sverige har rätt att rösta i riksdagsval.

Medborgare i andra EU-länder samt i Norge och Island som är folkbokförda i Sverige har rätt att rösta även i valet till den kommun och det landsting man är folkbokförd i. Även den som har varit folkbokförd minst tre år i följd i Sverige har rätt att rösta i kommun- och landstingsval.

Läs mer om den politiska mandatfördelningen i Helsingborg.