Rösta

I Sverige är det allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige var fjärde år. Var femte år röstar vi även på våra representanter i Europaparlamentet.

Rösta på det parti eller den person som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. Personen eller partiet ska representera oss väljare i riksdagen, landstinget (Region Skåne), kommunen och Europaparlamentet. Det kallas representativ demokrati.

I kommunvalet utser väljarna vilka personer från respektive parti som ska få plats i kommunfullmäktige. I Helsingborg har kommunfullmäktige 65 platser.

Vem kan rösta?

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i Sverige har rätt att rösta i riksdagsval.

Medborgare i andra EU-länder samt i Norge och Island som är folkbokförda i Sverige har rätt att rösta även i valet till den kommun och det landsting man är folkbokförd i. Även den som har varit folkbokförd minst tre år i följd i Sverige har rätt att rösta i kommun- och landstingsval.

Till Europaparlamentet har du rösträtt om du har svenskt medborgarskap och någon gång har varit folkbokförd i Sverige alternativt om du har medborgarskap i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.