Rösta

I Sverige är det allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige var fjärde år. Var femte år röstar vi även på våra representanter i Europaparlamentet.

Rösta på det parti eller den person som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. Personen eller partiet ska representera oss väljare i riksdagen, landstinget (Region Skåne), kommunen och Europaparlamentet. Det kallas representativ demokrati.

I kommunvalet utser väljarna vilka personer från respektive parti som ska få plats i kommunfullmäktige. I Helsingborg har kommunfullmäktige 65 platser.

Vem kan rösta?

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i Sverige har rätt att rösta i riksdagsval.

Medborgare i andra EU-länder samt i Norge och Island som är folkbokförda i Sverige har rätt att rösta även i valet till den kommun och det landsting man är folkbokförd i. Även den som har varit folkbokförd minst tre år i följd i Sverige har rätt att rösta i kommun- och landstingsval.

Till Europaparlamentet har du rösträtt om du har svenskt medborgarskap och någon gång har varit folkbokförd i Sverige alternativt om du har medborgarskap i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?