Medborgarundersökningen – vad tycker du om din kommun?

Varje höst genomför statistikmyndigheten SCB sin medborgarundersökning med deltagande kommuner över hela landet. Detta är en enkätundersökning som ger kommunernas invånare möjligheten att tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarundersökningen mäter vad medborgarna tycker om Helsingborg utifrån tre kategorier: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. SCB gör urvalet, skriver frågorna, administrerar och sammanställer en analysrapport när undersökningen är klar.

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för stadens tjänstemän och politiker, som använder resultatet som beslutsunderlag. Att delta i medborgarundersökningen är därför ett tillfälle för stadens medborgare att påverka kommunen. Fler svar ger ett bättre underlag vilket i sin tur gör det lättare att ta beslut om insatser och satsningar. Därför är det viktigt att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt.

Har du fått årets medborgarundersökning?

Här kan du se filmen om medborgarundersökningen på webbplatsen YouTube.

Hur gör man urvalet?

Det är SCB som gör ett slumpmässigt urval bland de av kommunens medborgare som är i åldern 18-84 år. Storleken på urvalet varierar beroende på kommunens storlek, i Helsingborgs fall 1 600 personer. Helsingborgs stad har dock valt att köpa ett tillägg på 700 personer i urvalet, vilket innebär att medborgarundersökningen 2019 kommer skickas ut till 2 300 personer.

Hur vet jag om jag blivit utvald att delta?

Om du tillhör SCB:s urval får du först ett mejl med en länk till webbenkäten, och sedan ett brev med den fysiska enkäten. Du får ingen direktkommunikation från Helsingborgs stad, eftersom kommunen inte kan se vilka som ingår i urvalet.

Har du frågor om Helsingborg stads medverkan i medborgarundersökningen?

Vänligen kontakta Peter Karlin på peter.karlin@helsingborg.se

Hur redovisas resultatet?

När svarsperioden är slut sammanställer SCB en analysrapport för varje deltagande kommun. I den här analysrapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser mellan alla deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Efter godkännande från kommunen lägger SCB även till resultaten från medborgarundersökningen i sin statistikdatabas.

Du hittar 2019 års resultat på SCB:s webbplats.

Här finns äldre medborgarundersökningar som Helsingborgs stad har varit med i.