Medborgarundersökningen – vad tycker du om din kommun?

Varje höst genomför statistikmyndigheten SCB sin medborgarundersökning med deltagande kommuner över hela landet. Detta är en enkätundersökning som ger kommunernas invånare möjligheten att tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarundersökningen mäter vad medborgarna tycker om Helsingborg utifrån tre kategorier: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. SCB gör urvalet, skriver frågorna, administrerar och sammanställer en analysrapport när undersökningen är klar.

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för stadens tjänstemän och politiker, som använder resultatet som beslutsunderlag. Att delta i medborgarundersökningen är därför ett tillfälle för stadens medborgare att påverka kommunen. Fler svar ger ett bättre underlag vilket i sin tur gör det lättare att ta beslut om insatser och satsningar. Därför är det viktigt att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt.

Hur gör man urvalet?

Det är SCB som gör ett slumpmässigt urval bland de av kommunens medborgare som är över 18 år. Storleken på urvalet varierar beroende på kommunens storlek, i Helsingborgs fall 1 600 personer. Helsingborgs stad har dock valt att köpa ett tillägg i urvalet, vilket innebär att medborgarundersökningen 2021 skickades ut till 3 200 personer.

Hur vet jag om jag blivit utvald att delta?

Om du tillhör SCB:s urval får du först ett mejl med en länk till webbenkäten, och sedan ett brev med den fysiska enkäten. Du får ingen direktkommunikation från Helsingborgs stad, eftersom kommunen inte kan se vilka som ingår i urvalet.

Har du frågor om Helsingborg stads medverkan i medborgarundersökningen?

Vänligen kontakta Peter Karlin på peter.karlin@helsingborg.se

Hur redovisas resultatet?

När svarsperioden är slut sammanställer SCB en analysrapport för varje deltagande kommun. I den här analysrapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser mellan alla deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Efter godkännande från kommunen lägger SCB även till resultaten från medborgarundersökningen i sin statistikdatabas.

På Statistiska centralbyråns webbplats hittar du både nya och gamla medborgarundersökningar.

Här finns äldre medborgarundersökningar som Helsingborgs stad har varit med i.

På vilka andra sätt kan jag engagera mig och påverka?

Helsingborgs stad värnar om dina möjligheter att bidra med input och påverka. Till 2035 ska vi vara en gemensam stad där alla har inflytande över stadens utveckling och kan ta ett gemensamt ansvar för vår kommun.

På sidan Engagera dig! hittar du mängder av sätt att engagera dig i saker som händer i staden.

På dialog.helsingborg.se kan du hitta pågående invånardialoger som du kan delta i.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.