Medborgarundersökning – så tycker helsingborgarna om Helsingborg

Helsingborgarna är nöjda med det kulturella och kommersiella utbudet samt Helsingborgs VA-försörjning och räddningstjänst. Tryggheten och möjligheten att påverka får lägst betyg. Det visar 2017 års medborgarundersökning.

Undersökningen visar också att helsingborgarna överlag är mer nöjda med bland annat kommunikationerna, bostadsutbudet och gymnasieskolorna än vad invånarna i andra större kommuner är. Däremot är de mindre nöjda med tryggheten.

Delen som mäter medborgares upplevda inflytande och påverkan får lägst betyg i undersökningen. Jämfört med 2016 års resultat har det dock förbättrats avsevärt till högsta nivå hitintills.

Medborgarundersökningen i Helsingborgs stad genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 562 personer eller 35 procent enkäten.

Om medborgarundersökningen hösten 2017

Varje höst kan kommunerna vara med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Hösten 2017 deltog sammanlagt 131 kommuner.

Här hittar du äldre medborgarundersökningar som Helsingborgs stad har varit med i.