Allmänna handlingar

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax.

Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en handling.

Hjälp med att hitta rätt registrator

På Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, kan du få hjälp med att hitta rätt registrator. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Detta är en allmän handling

En handling är allmän om den:

  • förvaras hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsens förvaltning eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier.
  • är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.
  • är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
  • är ett protokoll som har justerats (godkänts).

Kommunen tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingarna till dig.

Några handlingar är sekretessbelagda

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i stadens diarier granskas innan de blir tillgängliga på webben enligt

GDPR är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Därför lägger Helsingborgs stad inte ut uppgifter om personnamn på privatpersoner.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?