Avgifter för kopior

Alla har rätt att vända sig till kommunen och få en papperskopia av en allmän handling. Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingar till dig.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form.

Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd.

Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida.

Avgift för kopiering av allmänna handlingar

1-9 sidor (svartvit): gratis.
10 sidor (svartvit): 50 kronor.
11 och fler sidor (svartvit): 2 kronor per styck.
Kopia i färg: A4 5 kronor per sida, A3 10 kronor per sida.

Gäller även allmänna handlingar per telefax.

Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar

Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post: gratis.
Inskanning av 1-9 sidor: gratis.
Inskanning av 10 sidor: 50 kronor.
Inskanning av 11 och fler sidor: 50 kronor för de 10 första sidorna, därefter 2 kronor per sida.
Kopia foto, karta, ritning till usb eller cd: 25 kronor per bild.

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior

Avskrift av allmän handling: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Bestyrkt avskrift: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor.

Avgift för försändelse

Mindre än 20 gram: gratis
Mer än 20 gram: portokostnad
Postförskott, bud et cetera: faktisk kostnad.
E-post: gratis.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?