Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på verksamheten som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning? Något som vi gör extra bra? Något som vi kunde göra bättre? Kontakta oss – vi vill veta!

Dina synpunkter kan handla om många olika saker, till exempel bemötande, kommunikationen med dig eller hur ditt stöd – omsorg, hemservice, boende, trygghetslarm, trygghetskamera med mera fungerar.

Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen på berörd verksamhet eller till enhetschef/verksamhetschef. Det går också bra att kontakta kommunen via Helsingborg Kontaktcenter. Dit går det att ringa, skicka e-post eller brev.

Detta händer med din synpunkt

Din synpunkt registreras och behandlas på vård- och omsorgsförvaltningen. Senast två veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ett svar från oss.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt men då har vi inte möjlighet att återkoppla till dig. Inkomna synpunkter använder vi i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till patientnämnden i Region Skåne gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans. De gör inga medicinska bedömningar och avgör inte heller om vården har gjort rätt eller fel utan de kan erbjuda ett stöd i kontakten med kommunen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?