Ansök om stöd

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få olika former av  stöd och hjälp i hemmet. Eller när du inte längre kan bo kvar hemma kan du få plats på ett särskilt boende. Den hjälp du kan få beror alltid på dina behov och bedöms individuellt.

Se filmen ”Så här ansöker du om stöd”

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Du har rätt till stöd för behov som inte kan mötas på annat sätt. Stödet ska vara utformat så att du får en skälig levnadsnivå. Du har rätt att ansöka om vad du vill. Slutligen är det ditt behov vid den aktuella tidpunkten som avgör vilket stöd du blir beviljad.

Du behöver inte veta exakt vilken typ av stöd du vill ansöka om. Det räcker att du berättar för biståndshandläggaren vad du inte längre klarar av i din vardag. Handläggaren utreder ditt aktuella behov av stöd, om stödet kan tillgodoses på annat sätt och om det kan anses vara en skälig levnadsnivå.

För att underlätta för den enskilde beviljas vid utskrivning från sjukhusvistelse ett rambeslut för mer flexibelt stöd i hemmet. Rambeslutet innebär att inga specifika insatser beviljas utan stödet planeras tillsammans mellan den enskilde och hemvården utifrån behovet. Beslutet följs upp inom 6 veckor av en biståndshandläggare. Sedan fattas ett nytt beslut utifrån de mer varaktiga behoven.

I Helsingborgs stad tillämpar vi fritt omsorgsval. Det innebär att du själv väljer utförare av tjänsten – kommunal eller privat utförare.

Så går det till:

  1. Kontakta kommunen: Du kontaktar antingen Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller ansöker via e-tjänsten på helsingborg.se.
  2. Biståndshandläggaren kontaktar dig. I de flesta fall är det aktuellt med ett hembesök. Biståndshandläggaren kontaktar dig för att boka ett besök. Vid besöket följer vanligtvis en arbetsterapeut med för att se om det finns hjälpmedel som kan stödja dig i din vardag. Inför mötet är det bra om du, i förväg, har funderat ut vad du upplever som svårt i vardagen.
  3. Utredning: Biståndshandläggaren utreder hur ditt behov ser ut och hur man kan tillgodose detta.
  4. Beslut: När utredningen är klar och bedömningen gjord fattas ett beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig. Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga det och vid behov kan din handläggare hjälpa dig.
  5. Efter att du fått ditt beslut: Handläggaren skickar, efter ditt samtycke, beslutet till den utförare du valt. Där framgår det tydligt vilken/vilka insatser som beviljats och målet med insatsen/insatserna. Biståndshandläggaren beviljar ingen omfattning av de specifika hemvårdsinsatserna utan när uppdraget skickas till vald utförare, kontaktar denne dig och personalen gör en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt anhöriga eller god man för att planera hur ditt stöd bäst ska kunna genomföras.

Om du får för mycket pengar – återbetalningsskyldighet

Om du får för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka. Mer information om felaktiga utbetalningar på helsingborg.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.