Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning för att anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt/bostadsrätt. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

  • anpassa trösklar
  • bygga ramper
  • anpassa duschplats
  • montera automatiska dörröppnare
  • installera spisvakt

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?