Värdighetsgarantier

Alla som har hemvård eller bor på ett vårdboende ska vara delaktiga i vården, känna sig trygga och kunna påverka vem som blir deras kontaktperson. Det heter värdighetsgarantier.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att värdighetsgarantier ska finnas för alla som har hemvård och bor på vårdboende i Helsingborg. De tre värdighetsgarantierna är delaktighet, självbestämmande och trygghet.

Det här är värdighetsgarantierna:

Delaktighet – alla personer som får någon form av omsorg ska ha en genomförandeplan som upprättas tillsammans med omsorgstagaren.

Självbestämmande – alla som får någon form av omsorg ska ha en fast omsorgskontakt. Man ska ha möjlighet att påverka vem det blir utifrån bakgrund och intressen.

Trygghet – det är viktigt att känna sig trygg genom att de som arbetar med omsorgen berättar vad som kommer att hända och att kommunikationen är tydlig.

Allt detta kan tyckas vara självklart. Det är just för att det är självklart som det ska vara säkert att det verkligen blir så. Därför införs värdighetsgarantierna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.