Färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning.

För att du ska ha rätt att resa med färdtjänst måste du ha ett särskilt tillstånd. Det kan du få om du har en funktionsnedsättning som är varaktig längre än tre månader. Du ska också ha svårt med att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Du har inte rätt till färdtjänst enbart på grund av att det saknas kollektivtrafik där du ska resa.

Du kan ansöka om färdtjänst direkt på Skånetrafikens webbplats. Här kan du också se vad färdtjänstresan kostar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?