Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. Här kan du enkelt se maxtaxan för de olika insatserna. Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Helsingborgs stad får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Om du har frågor om avgifter är du välkommen att kontakta beställnings- och avgiftskansliet. Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00-12.00.
Måndag och onsdag klockan 13.00-15.00.

Du som är född

  • dag 1-10 i månaden ringer 042-10 63 54.
  • dag 11-20 i månaden ringer 042-10 67 28.
  • dag 21-31 i månaden ringer 042-10 79 83.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?