Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. Här kan du enkelt se maxtaxan för de olika insatserna. Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Helsingborgs stad får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta Beställnings- och avgiftskansliet. Telefontid måndagar klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00, tisdag-fredag klockan 10.00-12.00. Du som är född dag 1-10 i månaden ringer 042-10 63 54. Du som är född dag 11-20 i månaden ringer 042-10 67 28. Du som är född dag 21-31 i månaden ringer 042-10 79 83.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?