Dagverksamheter

Dagverksamheter finns till dig som bor hemma och som av olika skäl inte kan vara lika aktiv som tidigare. Genom dagverksamhet får du en vardagsnära träning som ger dig möjlighet att fortsätta vara självständig och bo kvar i ditt hem. I Helsingborg stad finns det dagverksamheter med olika inriktningar beroende på ditt behov.

Att ha något meningsfullt att göra och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen. Här kan du göra det som du är intresserad av och träffa andra i en liknande situation, som du kan dela dina tankar och funderingar med. Du kan delta oavsett om du nyligen har fått en demensdiagnos eller om du har haft sjukdomen under en längre tid. Verksamheten utgår från dina individuella behov. Personalen du möter har kunskap och utbildning i de olika demenssjukdomarna. För din trygghet finns ett team som består av undersköterska, äldrepedagog, arbetsterapeut, sjuksköterska och enhetschef.

Vad kostar dagverksamhet?

För dagverksamhet betalar du en omsorgsavgift. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Kontakta biståndshandläggare för ansökan, ring Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Du kan också kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut i hemsjukvården.

Dagverksamheter i Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?