Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period.

Du kan bland annat få hjälp med:

 • läkemedelshantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • rehabilitering
 • habilitering
 • vård i livets slutskede
 • utprovning av tekniska hjälpmedel

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska. Legitimerad sjukvårdspersonal bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte. Aktuell avgift för hemsjukvård finns på sidan Avgifter.

Du väljer själv vem som ska utföra insatserna 

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller

 • hjälpmedel,
 • hemsjukvård,
 • omsorg,
 • avlösning i hemmet,
 • tillsyn via trygghetskamera,
 • trygghetslarm och
 • mobilt trygghetslarm.

Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra insatserna. I Helsingborgs stad finns det både privat och kommunal primärvård som du kan välja.

Så gör du ditt val

Du väljer leverantör genom att fylla i blanketten Val av leverantör (pdf, 36 kB). Har du redan hjälpmedel, omsorg, avlösning i hemmet, tillsyn via trygghetskamera, trygghetslarm eller mobilt trygghetslarm behöver du inte göra ett val.

Så byter du leverantör

Om du vill byta leverantör fyller du i blanketten Byte av leverantör (pdf 36 kB) eller använder e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så skickar de hem blanketten till dig.

Efter du skickat in blanketten eller ansökt via e-tjänsten tar det upp till två veckor innan bytet går igenom.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentral. Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 11 77. Vid nödsituation ringer du 112.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.