Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Helsingborgs stad har en patientförsäkring tecknad hos Svenska Kommun Försäkrings AB och den omfattar hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller också den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person.

Om du har råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Blanketten skickas till:

Helsingborgs stad
”den förvaltning där skadan inträffat”
251 89  Helsingborg

Du kan också mejla blanketten till skador@helsingborg.se.