Rehabilitering

Om du har råkat ut för en sjukdom eller olycka som begränsar dig i din vardag och du inte kan ta dig till en vårdcentral kan du få rehabilitering i hemmet. Rehabilitering är till för att du ska kunna återhämta dig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Genom rehabilitering kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Du får hjälp av en arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska. Tillsammans lägger ni upp en rehabiliteringsplan som är anpassad efter dina behov.

I rehabiliteringen ingår till exempel att:

  • träna vardagliga aktiviteter, som att komma i och ur sängen, duscha och laga mat
  • få gång- och trappträning både inomhus och utomhus
  • träna styrka och balans
  • få utprovat hjälpmedel och träna på att använda hjälpmedel i vardagen
  • träna att hantera läkemedel självständigt
  • träna att åka kollektivt
  • få stöd att återgå till sociala aktiviteter

Behöver du rehabilitering?

För mer information är du välkommen att kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller biståndshandläggare. Ring Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, de hjälper dig att komma till rätt person i ditt bostadsområde.