Så här hanterar vi dina journaluppgifter

Helsingborgs stad kommer från och med den 26 juni 2023 börja bidra med information till det gemensamma journalsystemet Nationell patientöversikt (NPÖ). Det betyder att den vårddokumentation som våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör, blir tillgänglig för andra vårdgivare.

Det här är NPÖ

Den nationella patientöversikten betyder att anslutna vårdgivare kan få tillgång till varandras elektroniska journalhandlingar som rör vårddokumentation. För att det ska vara möjligt behöver vårdgivarna uppfylla patientdatalagens krav.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan bara ta del av uppgifter i journaler hos andra vårdgivare. Den som är anställd hos en vårdgivare kan inte göra anteckningar i journaler hos en annan vårdgivare.

Du bestämmer själv vem som får se dina uppgifter

Du som patient har rätt att spärra din journal. När du spärrar din journal kan den inte läsas av andra vårdgivare utan ditt samtycke eller via nödöppning.

Vill du spärra din journal ska du kontakta din sjuksköterska, alternativt arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen, eller kontakta kontaktcenter på 042-10 50 00 så hjälper de dig vidare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.