Leverantörer av omsorg, trygghetslarm, hjälpmedel och hemsjukvård

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller omsorg, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, tillsyn via trygghetskamera, avlösning i hemmet, hjälpmedel och hemsjukvård. Det innebär att du själv väljer om du vill att en privat eller kommunal leverantör ska utföra insatserna.

Du kan bara välja en utförare för dina insatser. Har du redan en insats från kommunal eller privat utförare så behöver du inte göra ett val. Om du blir beviljad omsorg, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, tillsyn via trygghetskamera, avlösning i hemmet, hjälpmedel eller hemsjukvård och inte gör ett aktivt val, tilldelas du som söker stöd leverantör enligt en turordningslista. Vill du inte ha den leverantör som du tilldelas har du möjlighet att byta.

Den 1 oktober 2021 införde Helsingborgs stad ett kundvalssystem när det gäller hemvård och hemsjukvård. Här kan du läsa mer, samt ta del av vanliga frågor och svar. 

Vill du kontakta någon av leverantörerna?

Du kan själv kontakta de olika leverantörerna för mer information kring deras tjänster, se nedan för kontaktuppgifter och mer information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.