Leverantörer av omsorg, trygghetslarm, hjälpmedel och hemsjukvård

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller omsorg, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, tillsyn via trygghetskamera, avlösning i hemmet, hjälpmedel och hemsjukvård. Det innebär att du själv väljer om du vill att en privat eller kommunal leverantör ska utföra insatserna.

Du kan bara välja en utförare för dina insatser. Har du redan en insats från kommunal eller privat utförare så behöver du inte göra ett val. Om du blir beviljad omsorg, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, tillsyn via trygghetskamera, avlösning i hemmet, hjälpmedel eller hemsjukvård och inte gör ett aktivt val, tilldelas du som söker stöd leverantör enligt en turordningslista. Vill du inte ha den leverantör som du tilldelas har du möjlighet att byta.

Den 1 oktober 2021 införde Helsingborgs stad ett kundvalssystem när det gäller hemvård och hemsjukvård. Här kan du läsa mer, samt ta del av vanliga frågor och svar. 

Vill du kontakta någon av leverantörerna?

Du kan själv kontakta de olika leverantörerna för mer information kring deras tjänster, se nedan för kontaktuppgifter och mer information.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?