Digitala lås

Alla kunder inom hemvården i Helsingborgs stad kommer att få digitala lås installerade. Målet är att kunna ge en bättre, effektivare och säkrare hemvård.

Låsen installeras av vår leverantör och vi tar ett hemvårdsområde i taget. Du kommer att få information i god tid innan det är dags att göra installationen hos dig.

Varför har vi valt digitala lås?

Det är både tidskrävande och osäkert att hantera fysiska nycklar till våra kunder. Genom att alla våra kunder får digitala lås kan vi lägga mer tid på vård, omsorg och stöd. Vi kan också ge hjälp snabbare vid larm då vår personal inte behöver hämta nycklar.

Med digitala lås behövs ingen nyckelknippa. Hemvårdspersonalen får automatiskt rätt behörigheter till kunderna de ska besöka utifrån sina arbetskort. Inga nycklar kan tappas bort. Våra samordnare kan enkelt ändra behörigheterna så att rätt person ska kunna gå i rätt dörr vid rätt tillfälle vilket underlättar till exempel när vi behöver ta in vikarier. Ett digitaliserat system ger hög säkerhet och stor flexibilitet. Dessutom loggar systemet alla in- och utpassager så att om något skulle hända kan vi lätt se vem och när någon av vår personal har varit på plats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.