Så hanterar vi inkomna synpunkter

Alla synpunkter och felanmälningar kan lämnas anonymt, men om du vill ha återkoppling behöver du lämna kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen, läs mer på Sveriges riksdags webbplats.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

När en synpunkt kommer in till Helsingborgs stad registreras den som en allmän handling i diariet och skickas sedan till den del av vår organisation som ansvarar för frågan. Att det är en allmän handling innebär att alla som vill kan ta del av både synpunkter och svar förutsatt att de inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

När du har lämnat en synpunkt till Helsingborgs stad ska du så snart som möjligt få information om att vi har registrerat synpunkten och hur vi tar hand om den.

Rutiner vid synpunkter som gäller förskola och utbildning

Om du är missnöjd med något kring utbildningen i Helsingborgs stads skolor ska du i första hand ta kontakt med ansvarig personal på skolan det berör. Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor beroende på elevens ålder. Om du inte får hjälp av personal kan du kontakta förskolechef eller rektor.

Om du fortfarande är missnöjd kan du skriva till skol- och fritidsförvaltningen genom att fylla i e-tjänsten Lämna klagomål till huvudmannen gällande kommunal förskola eller skola.

Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Efter att vi har tagit emot din synpunkt registrerar vi det som ett ärende och behandlar det som en del i vårt förbättringsarbete. Du ska ha fått ditt svar senast efter tre veckor.

Fristående verksamheter som är verksamma i kommunen har egna rutiner för att hantera synpunkter och vi ber dig då att kontakta den skola det gäller.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.