Visionsfonden

Har du en projektidé som du vill testa och som aldrig gjorts i Helsingborg? Är du 18 år och äldre? Då har du hittat rätt. Hos Visionsfonden kan du få coachning och ansöka upp till 100 000 kronor för att förverkliga just din idé. Nästa ansökningsomgång är öppen från 12 februari till 13 mars.

Vårens ansökningsomgång öppnar i februari 2024.

Det här är Visionsfonden

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla och förändra Helsingborg. Vi vill stötta modiga idéer och människor som vill förverkliga sina drömmar.

Vi tror att det finns många invånare som har driv, motivation och ambition att driva Helsingborg i riktning mot stadens vision Helsingborg 2035. Det går att söka upp till 100 000 kronor per projekt.

Alla projekt bedöms utifrån den potentiella samhällsnyttan i staden och hur nytt projektet är för Helsingborg. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på en eller flera utmaningar som finns i staden.

Fokus på stadens utmaningar

Från och med hösten 2023 fokuserar Visionsfonden på två av stadens utmaningar i varje ansökningsomgång. Det är övergripande utmaningar som staden brottas med. De tar sin utgångspunkt i förändringar som vi ser här och i omvärlden. Visionsfonden jobbar för en lite smartare, mer hållbar och omtänksam stad genom att rikta innovationsarbetet mot dessa utmaningar.

Alla typer av projekt är fortfarande välkomna att ansöka, men projekt som tar sig an de två utmaningarna kommer att prioriteras lite extra.

Utmaningar hösten 2023:

Trygghet

I Helsingborg är tilliten mellan invånare lägre än i de flesta jämförbara städer. Det kan förklara varför helsingborgarna också känner sig otryggare i det offentliga rummet. Forskning visar att tryggheten påverkas av tilliten, gemenskapen och samhörigheten i ett bostadsområde.

Har du en idé som kan göra helsingborgarna tryggare?

Livskvalitet

Helsingborgs stad vill att alla invånare ska uppleva hög livskvalitet. Samtidigt är det viktigt att en god livskvalitet inte går ut över kommande generationer. Vi vill ha hållbar utveckling, med låg miljöpåverkan. Det gör det möjligt att uppleva god livskvalitet även i fortsättningen.

Hur kan ditt projekt bidra till bättre livskvalitet?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.