Visionsfonden

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg 2035. Här ansöker du om medel från Visionsfonden för din projektidé.

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg ska bli en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för människor och företag. Hur tar vi steg mot den visionen redan idag? Vad vill du göra i visionens riktning?

Vad är viktigt för dig?

Visionsfondens enkla grundkrav är att ditt projekt:

 • genomförs inom ett år inom Helsingborgs kommun
 • är en särskild, avgränsad projektaktivitet som gagnar invånarna
 • bidrar till hållbar samhällsutveckling i Helsingborg i riktning mot Helsingborg 2035
 • leder till nya samarbeten mellan individer och kollektiv i eller utanför Helsingborg
 • är nyskapande och stärker Helsingborg som en plats där alla vill vara med och bidra.

När vi väljer att bevilja stöd för ett antal projekt, då bedömer vi den potentiella samhällsnyttan i varje enskild projekt.

Dina argument väger tungt när du kan visa att din idé engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov i staden.

Vi vill stötta modiga idéer som förverkligar testversioner av drömmar.

Du som söker:

 • måste vara 18 år eller äldre.
 • kan vara privatperson, företag, organisation eller förening.
 • får inte söka i egenskap av kommunal verksamhet inom Helsingborgs stad.

Så ansöker du

Här är e-tjänsten du ska använda när du ansöker om pengar ur Visionsfonden.

Här hittar du mer information om frågor du ska svara på i din ansökan.

English

Here you can find information and questions you should answer in your application.

This is the application form you use if you would like to apply for Visionsfonden.

The application is on Swedish but there is no problem if you would like to answer the questions in English.

Datum för ansökan 2019

År 2019 är uppdelat i tre beslutsomgångar, se deadlines nedan.

 • 24 februari
 • 11 augusti
 • 27 oktober

Ansökan är alltid öppen men beslut fattas vid tre tillfällen. Det tar 5-6 veckor att fatta beslut  från deadline och meddela dig om ditt projekt har tilldelats stöd.

Tidigare omgångar

Sedan lanseringen av Visionsfonden hösten 2014 har 72 olika projekt fått projektstöd. Läs om alla projekten här.

Frågor och svar om Visionsfonden

Här hittar du vanliga frågor och svar om Visionsfonden.

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka din fråga till kontaktcenter@helsingborg.se.