Hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.  

Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborgs långsiktiga vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att tillsammans skapa ett samhälle där människors grundläggande behov uppfylls. I ett socialt hållbart Helsingborg finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Det finns lika möjligheter och naturliga mötesplatser som skapar förutsättningar för samspel och mångfald. Vi är delaktiga i stadens utveckling och bestämmer över våra liv. I Helsingborg har allvar likväl som lust och lekfullhet en självklar plats i en social hållbar utveckling.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet innebär att vårda vattnet, luften, jorden och ekosystemen. Natur och människors hälsa får inte äventyras. I ett miljömässigt hållbart Helsingborg finns insikt om samberoendet mellan människa och natur och vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. I Helsingborg är nyfikenhet, öppenhet och framtidstro naturliga inslag i den miljömässigt hållbara utvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. I ett ekonomisk hållbart Helsingborg finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Helsingborgs livskvalitetsprogram

Livskvalitetsprogrammet är Helsingborgs stads program för hållbar utveckling och visar hur vi tar oss an Agenda 2030. Läs mer om Livskvalitetsprogrammet och stadens arbete för hållbar utveckling.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?