Hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.  

Klicka på bilden för att se en förstoring.
Klicka på bilden för att se en förstoring.
Klicka på bilden för att se en förstoring.

Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborgs långsiktiga vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att tillsammans skapa ett samhälle där människors grundläggande behov uppfylls. I ett socialt hållbart Helsingborg finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Det finns lika möjligheter och naturliga mötesplatser som skapar förutsättningar för samspel och mångfald. Vi är delaktiga i stadens utveckling och bestämmer över våra liv. I Helsingborg har allvar likväl som lust och lekfullhet en självklar plats i en social hållbar utveckling.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet innebär att vårda vattnet, luften, jorden och ekosystemen. Natur och människors hälsa får inte äventyras. I ett miljömässigt hållbart Helsingborg finns insikt om samberoendet mellan människa och natur och vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. I Helsingborg är nyfikenhet, öppenhet och framtidstro naturliga inslag i den miljömässigt hållbara utvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. I ett ekonomisk hållbart Helsingborg finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Helsingborgs livskvalitetsprogram

Livskvalitetsprogrammet är Helsingborgs stads program för hållbar utveckling och visar hur vi tar oss an den Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 visar på 17 globala utmaningar. De är också relevanta för Helsingborg. Helsingborg och helsingborgarna påverkar även omvärldens möjligheter att nå målen i Agendan. Hållbar utveckling berör alla sektorer i samhället.  Livskvalitetsprogrammet visar hur målen är relevanta för Helsingborg och vilka frågor som är viktigast för staden att arbeta med samt gör prioriteringar för arbetet.

Plan för lika möjligheter

Plan för lika möjligheter är Helsingborgs stads handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering. Frågor om jämställdhetsintegrering, arbetet mot åldersdiskriminering, barnets rättigheter, antirasistiskt arbete, tillgänglighet och hbtqi är samlade i planen. Planen svarar också mot stadens åtaganden i ECCAR – städer mot rasism, CEMR – den europeiska jämställdhetsdeklarationen och strategin Ett jämställt Skåne. Livskvalitetsprogrammet och en analys om hur ojämlikheten ser ut i Helsingborg är grunden för planen. Arbetet för lika möjligheter är avgörande för att lyckas med principen för Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför. Plan för lika möjligheter innehåller åtgärder och pekar ut ansvar för samordning och genomförande. Den riktar sig främst till stadens nämnder, förvaltningar och bolag, men vi vill inspirera och involvera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare. Vi behöver varandra för att lyckas skapa lika möjligheter för alla!

Läs mer om Plan för lika möjligheter och arbetet med åtgärderna på Lika möjligheters webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.