Trend- och omvärldsanalys

Helsingborgs stads första koncernövergripande trend- och omvärldsanalys såg dagens ljus för två år sedan. Nu har den den tredje i ordningen släppts – en webbaserad och uppdaterad upplaga av föregående års analys.

– Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen står vi bättre rustade att möta de utmaningar vi möter, säger Helsingborgs stads stadsdirektör Palle Lundberg.

Det finns flera nyheter i årets trend- och omvärldsanalys, förutom att den har anpassats för webben.

– Det är en utmaning att hantera komplexa lösningar och fatta beslut i en värld av snabba informationsflöden och snuttifiering. Det måste Helsingborg kunna möta och förhålla sig till, menar Palle Lundberg och betonar vikten av att alla helsingborgare känner sig delaktiga i stadens utveckling.

Den senaste trend- och omvärldsanalysen finns på webbplatsen trendomvarld.helsingborg.se. Här hittar du också tidigare års rapporter, djupare analyser, filmer, intervjuer och mycket mer.