Trend- och omvärldsanalys

För att nå vision Helsingborg 2035 behöver stadens verksamheter ha koll på de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som förändringar i omvärlden medför. Ett redskap för detta är den trend- och omvärldsanalys som staden tar fram varje år.

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en helhetssyn i stadens styrning i riktning mot visionen Helsingborg 2035. Trend- och omvärldsanalysen ska öka stadens beredskap och stärka förmågan att agera på vad som händer i omvärlden, snarare än att reagera.

Innehållet tar avstamp i övergripande och långsiktiga förändringar i omvärlden, men ska enkelt kunna användas för nulägesanalys på konkret nivå.

Det finns ett antal brännpunkter om utvecklingen i Helsingborgs nära omvärld. De ska göra det lättare att se konsekvenserna av förändringar i omvärlden.

Den senaste trend- och omvärldsanalysen finns på webbplatsen trendomvarld.helsingborg.se. Här finns också tidigare års rapporter, djupare analyser och stöd för att använda analysen vid verksamhetsplanering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.