Helsingborgs livskvalitetsprogram

Livskvalitetsprogrammet är Helsingborgs stads program för hållbar utveckling. Det sätter människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra.

Livskvalitetsprogrammet är Helsingborgs stads program för Agenda 2030. Programmet gäller till och med den 31 december 2024. Vi vill att livskvalitetsprogrammet ska inspirera hela Helsingborg med näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet. För livskvalitet är något vi skapar tillsammans.

The Quality Of Life Programme in English (pdf 7 MB).

Stadens ambition om en hållbar utveckling är att alla invånare ska uppleva en hög livskvalitet, men med låg miljöpåverkan så att människor och företag når sin fulla potential i en långsiktigt hållbar tillväxt, och så att kommande generationer också kan uppleva en god livskvalitet. De tjänster och den service som kommunen tillhandahåller ska både ge ökad livskvalitet för dem som vi finns till för. Det syftar livskvalitetsprogrammet till.

Goda och jämlika förutsättningar för livskvalitet

Livskvalitet kan handla om att ha något att göra om dagarna, antingen ett arbete att gå till, skola eller någon annan aktivitet. Det är också viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt, känna sig trygg och trivas med sitt liv. Med livskvalitetsprogrammet vill Helsingborgs stad att förutsättningarna för att uppleva livskvalitet ska vara så jämlika som möjligt för alla invånare i vårt samhälle.

Helsingborgs stad har det övergripande ansvaret för att förverkliga livskvalitetsprogrammet, men det vänder sig till alla som verkar och lever i kommunen. Tillsammans är vi alla medskapare av och ansvariga för att vår gemensamma framtid blir hållbar. Därför ska Helsingborgs stad skapa förutsättningar för en god miljö och folkhälsa som ökar livskvaliteten för helsingborgarna.

Gemensamma utmaningar i Helsingborg

Livskvalitetsprogrammet pekar på de största samhällsutmaningarna som vi står inför och de komplexa sambanden mellan olika perspektiv på hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det hjälper också staden att möta de utmaningar som inte självklart är en enskild persons eller en verksamhets ansvar, utan något som vi alla måste klara av tillsammans.

Staden har i livskvalitetsprogrammet identifierat fyra politiskt beslutade viljeinriktningar som förflyttar oss närmre Helsingborg 2035, samt tretton fokusområden som vi bedömer kommer att göra störst skillnad i arbetet för en hållbar utveckling.

Fyra viljeinriktningar för ökad livskvalitet i Helsingborg flyttar oss närmare visionen Helsingborg 2035. Var och en av viljeinriktningarna innehåller fokusområden som vi bedömer kommer att göra störst skillnad för att nå viljeinriktningen (klicka på bilden för att se en förstoring).
Fyra viljeinriktningar för ökad livskvalitet i Helsingborg flyttar oss närmare visionen Helsingborg 2035. Var och en av viljeinriktningarna innehåller fokusområden som vi bedömer kommer att göra störst skillnad för att nå viljeinriktningen (klicka på bilden för att se en förstoring).
Fyra viljeinriktningar för ökad livskvalitet i Helsingborg flyttar oss närmare visionen Helsingborg 2035. Var och en av viljeinriktningarna innehåller fokusområden som vi bedömer kommer att göra störst skillnad för att nå viljeinriktningen (klicka på bilden för att se en förstoring).

Staden verkar för ökad livskvalitet

Staden arbetar på flera olika sätt och inom de flesta verksamhetsområden för invånarnas livskvalitet ska bli bättre. Det gäller att öka förutsättningarna för att människor ska kunna ha det bra i vår stad. Utmaningarna som beskrivs i livskvalitetsprogrammet är sådana som går på tvären mellan kommunens olika verksamhetsområden.

För att lyckas krävs att alla engageras. De initiativ som staden med samarbetspartners har arbetat med i den treåriga välfärds- och innovationssatsningen H22 har syftat till att öka livskvaliteten för invånarna. Dessa kommer invånare och besökare att kunna ta del av under H22 city expo.

Halvvägs till 2030!

Uppföljning gör att vi bättre kan förstå de globala målens betydelse för oss och vad vi behöver göra. Det ger oss också möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta mot vårt mål för hållbar utveckling. Uppföljningar av livskvaliteten i Helsingborg görs vartannat år, där sammanställs också hur det går för oss i arbetet med Agenda 2030.

Eftersom livskvalitet är en subjektiv upplevelse och Helsingborgs stad gör anspråk på att vilja öka den för invånarna som helhet, behöver vi lära oss mer om hur detta ska följas upp. Det finns ingen gällande mätmetod för livskvalitet för en stad. Därför har vi inlett ett samverkansprojekt tillsammans med RISE, Research Institute of Sweden, för att skapa en kvalitetssäkrad modell för uppföljning av livskvalitet i en stad. Vår förhoppning är att det ska ge oss bättre underlag till beslut om åtgärder och budget.

Helsingborg, har som en av fyra svenska städer, lämnat in en lokal frivillig granskning av implementering av Agenda 2030 på lokal nivå till FN i New York i juni 2021. Rapporten Voluntary local review of Helsingborg (pdf 5 MB) finns endast att läsa på engelska.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.