Ansökan till Klimatfonden öppnar igen hösten 2024

Ansökan till Klimatfonden för hösten 2024 öppnar den 16 september. Vårens omgång var öppen 2 april till 29 april. Det är privatpersoner och ideella föreningar som kan söka upp till 100 000 kronor från Klimatfonden för att minska klimatpåverkan i Helsingborg.

Helsingborg ska bli en klimatneutral stad till år 2030. Nu finns totalt 1 miljon kronor att söka från en ny fond för att genomföra projekt som bidrar till att Helsingborg når målet om klimatneutralitet.

Det är privatpersoner över 18 år och ideella föreningar baserade i Helsingborg som kan ansöka om pengar från Klimatfonden. Som mest kan du få 100 000 kronor till ditt projekt. Anställda i Helsingborgs stad får inte söka medel från fonden. 

Ansökan till Klimatfonden var öppen från 2 april till 29 april. En ny period för ansökan hösten 2024 öppnar 16 september.

De inkomna ansökningarna granskas och bedöms under våren. Idégivarna får besked om de beviljats pengar från fonden eller inte den 30 maj.

Din idé bedöms med de här kriterierna

Idén eller metoden:

  • bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser i Helsingborg eller minskade utsläpp som uppstår av helsingborgarnas konsumtion eller
  • utgör en kolsänka som binder koldioxid eller
  • stärker civilsamhällets engagemang i arbetet för klimatneutralitet eller​
  • bidrar till lärande, innovation eller nya samarbeten i stadens omställning till klimatneutralitet.

Om din idé uppfyller flera kriterier har du större chans att få pengar om flera projekt är liknande.

Villkor som ditt projekt ska uppfylla

  • Projektet bidrar till stadens arbete för ett klimatneutralt Helsingborg år 2030.​
  • Projektet är till nytta för invånarna i Helsingborg.
  • Projektet har ett tydligt start- och slutdatum.​
  • Projektet har en budget som tydligt beskriver de förväntade kostnaderna i projektet.
  • Projektet startar inom sex månader från besked om medel.
  • Projektet pågår max 12 månader och resultatet redovisas tre månader efter att avslutats. Resultatet av projektet följs upp av miljöförvaltningens tjänstepersoner. 

Vi öppnar en ny period för ansökan i höst, den 16 september.

Så gör du för att ansöka i höst

Projekten som fick medel våren 2024

Viktiga datum för dig som ansöker

Frågor och svar om ansökan

Om Klimatfonden

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.