Projekt som beviljats stöd av Visionsfonden

Från 2014 fram tills 2021 har totalt 126 projekt blivit beviljade av Visionsfonden. I länkarna nedan hittar du en beskrivning av varje projekt. Projekten är kategoriserade efter det år de blev beviljade.