Projekt från 2019

Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2019.