Projekt från 2016

Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2016.