Projekt från 2018

Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2018.