Projekt från 2020

Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2020.