Projekt från 2017

Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2017.