Projekt från 2015

Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2015.